Czym jest jQuery?

jQuery jest szybką, małą i bogatą w funkcjonalności biblioteką JavaScript. Czyni prostymi manipulacje dokumentem HTML, przechwytywanie zdarzeń, animecje i komunikację AJAX za pomocą łatwego do użycia API, które jest zgodne z wieloma przeglądarkami. Dzięki połączeniu wszechstronności i rozszerzalności, jQuery zmienił sposób w jaki miliony ludzi pisze kod JavaScript.

Członkowie biznesowi

Wsparcie ze strony naszych członków biznesowych umożliwia Fundacji jQuery kontynuację pracy nad naszymi bibliotekami JavaScript, udział w wydarzeniach istotnych dla społeczności oraz uczestnictwo w procesach standaryzacyjnych. Zobacz naszą stronę z listą członków biznesowych i indywidualnych.

Inne projekty jQuery Foundation

Szybkie spojrzenie

Manipulacja drzewem DOM

Weź element <button> wraz z klasą 'continue' i zmień taki kod HTML w tekst 'Następny krok...'

1
$( "button.continue" ).html( "Następny krok..." )

Przechwytywanie zdarzeń

Pokaż element #banner-message - co oznacza przełączenie w jego stylach CSS na display:none - gdy przycisk w elemencie #button-container został naciśnięty.

1
2
3
4
var hiddenBox = $( "#banner-message" );
$( "#button-container button" ).on( "click", function( event ) {
hiddenBox.show();
});

Ajax

Wywołaj na serwerze skrypt /api/getWeather z parametrem zapytania zipcode=97201 i zastąp kod HTML elementu #weather-temp zwróconymi danymi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
$.ajax({
url: "/api/getWeather",
data: {
zipcode: 97201
},
success: function( data ) {
$( "#weather-temp" ).html( "<strong>" + data + "</strong> degrees" );
}
});